|   EN

 

 Piwnica

Na tym poziomie zorganizowano szatnię dla 200 osób i nowoczesny magazyn na  zbiory biblioteczne (na 100 tys.) wyposażony w system regałów kompaktowych przesuwnych oraz urządzenia do utrzymywania stałej temperatury i wilgotności powietrza. Pomieszczenie magazynowe jest chronione przez systemy alarmu antywłamaniowego i p.poż, a transport książek odbywa się windą towarowo-osobową.

 

 Parter

W całej bibliotece (oprócz magazynu) obowiązuje wolny dostęp do półek. Na parterze znajduje się wypożyczalnia główna. Czytelnicy posiadający legitymację elektroniczną mogą samodzielnie – bez pomocy bibliotekarza – wypożyczać książki. Jest to możliwe dzięki elektronicznemu „samowypożyczaczowi”, ze względu na wygląd zwanemu potocznie „bankomatem”. Wystarczy włożyć legitymację do podajnika, by na ekranie pojawiła się cała historia wypożyczeń danego czytelnika. Położenie wybranych książek na specjalnej półce i wciśnięcie klawisza „wypożycz” kończy procedurę.

W wypożyczalni znajduje się 40 stanowisk komputerowych z dostępem do szerokopasmowego Internetu optycznego PIONIER (sieć akademicka) i dwa wielofunkcyjne urządzenia do powielania (ksero, skaner, drukarka) dostępne dla wszystkich czytelników.

 

 I piętro

  Tu zorganizowano czytelnię główną z wydzieloną czytelnią profesorską  i stanowiskiem ds. informacji naukowej. Są też 42 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Podobnie jak w wypożyczalni, czytelnicy mają do dyspozycji dwa urządzenia powielające.

 

II piętro

Na tym poziomie znajduje się sala konferencyjna z zapleczem na 50 osób oraz pomieszczenia merytoryczno-administracyjne: dział gromadzenia, dział opracowania księgozbioru, gabinet dyrektora.

 

W Bibliotece Głównej AJP jest ponad 70 tys. Skatalogowanych książek, których dostępność można sprawdzić w Internecie. To księgozbiór gromadzony przede wszystkim w działach odpowiadających kierunkom i specjalizacjom, w jakich uczelnia prowadzi kształcenie. Są więc: ekonomia z zarządzaniem, prawo i administracja, informatyka, turystyka, nauki pedagogiczne, społeczne oraz języki obce. Księgozbiór jest rocznie powiększany o ok. 10-12 tys. książek pochodzących z zakupów, ale także z darów i wymian międzybibliotecznych (np. z Uniwersytetem Szczecińskim). Biblioteka posiada również 127 tytułów fachowych czasopism z  zakresu prowadzonych kierunków.

 Katalog tworzony jest przy pomocy kompleksowego programu zarządzania biblioteką PROLIB, spełniającego wszystkie standardy przyjęte w bibliotekarstwie międzynarodowym. PROLIB współpracuje z systemem ochrony księgozbioru RFID opartym na technologii chipowej. Jego zastosowanie w bibliotece umożliwia pełne wykorzystanie studenckiej legitymacji elektronicznej (stworzonej w technologii chipowej), automatyzację wypożyczeń oraz szybką inwentaryzację i identyfikację zbiorów.

W czytelni profesorskiej jest dostęp do bazy danych z prawa i administracji LEX. Zakupiono licencje do baz danych w językach obcych, które są dostępne na terenie Uczelni.
Zbiory biblioteki są skatalogowane i udostępnione w Internecie w systemie PROLIB. Katalog jest dostępny na naszej stronie internetowej – ikonka OPAC-PROLIB

 

Back to top