ECTS

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW

System ECTS, European Credit Transfer System, powstał z inicjatywy Unii Europejskiej w celu ułatwienia współpracy między europejskimi instytucjami szkolnictwa wyższego.
System punktacji ECTS umożliwia pomiar i porównanie wyników osiągniętych przez studenta, pozwala także na przeniesienie tych wyników między uczelniami. Dzięki temu można w prosty i przejrzysty sposób określić zasady odbywania studiów za granicą, pełnego uznawania studiów oraz wymagania konieczne do ich zaliczenia.
Dzięki wdrożeniu ECTS europejscy studenci mają możliwość podjęcia lub kontynuacji studiów we wszystkich uczelniach realizujących projekt, a okres studiów odbyty na innych uczelniach może być w pełni uznany przez uczelnię macierzystą. Ułatwia to wyjazd na uczelnie zagraniczne, a także wymianę studentów między polskimi uczelniami, które wdrożyły ECTS.
W skład ECTS wchodzi standardowa skala ocen ECTS, która ma być stosowana jako uzupełnienie lokalnych (czyli narodowych) standardowych skal oceniania.
Program ECTS ma na celu ujednolicenie sposobu studiowania w Europie, a tym samym prowadzi do pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą i w Polsce.

 

FILOLOGIA

- język angielski:

Filologia - język angielski - karty przedmiotów

Filologia - język angielski - ns - plany studiów

Filologia - język angielski - s - plany studiów

 

- język niemiecki

filologia - język niemiecki - karty - st. 2013-2016

filologia - język niemiecki - plan - st. 2013-2016

 

filologia - język niemiecki - st. i ns. 2014-2017

filologia - język niemiecki od podstaw - st. i ns. 2014-2017

 

filologia - język niemiecki - st. 2015-2018

filologia - język niemiecki - ns. 2015-2018

filologia - język niemiecki od podstaw - st. 2015-2018

filologia - język niemiecki od podstaw - ns. 2015-2018

 

karty przedmiotów filologia.pdf

karty przedmiotu filologia II stopnia angielska.pdf

 

 

KOMUNIKACJA MEDIALNA i SPOŁECZNA

plan studiów KMiS I 2018-21 st.pdf

sylabusy KMiS 2018-21.pdf

 

 FILOLOGIA  POLSKA

plan studiów FP I 2016-19 st.pdf

plan studiów FP I 2016-19 nst.pdf

plan studiów FP I 2017-20 st.pdf

plan studiów FP II 2017-19 st.pdf

plan studiów FP I 2018-21 st.pdf

plan studiów FP II 2018-20 st.pdf

 

sylabusy FP I 2016-19

sylabusy FP I 2016-19 st.pdf nst 2016-19.pdf

sylabusy FP I 2017-20 st.pdf

 

PEDAGOGIKA

 plan studiów P II 2018-2019 st.pdf

 plan studiów P II 2018-2019 nst.pdf

 plan studiów P I 2018-2021 st.pdf

 plan studiów P I 2018-2021 nst.pdf

 

Program studiów - pedagogika I stopnia 2016-2019.pdf

Program studiów pedagogika I stopnia 2017-2020.pdf

Program studiow II st. Pedagogika 2017-2018.pdf

 

Karty przedmiotów A-T(Stacjonarne) 2016-2019.pdf

Karty przedmiotów W-Z (Stacjonarne) 2016-2019.pdf

Karty przedmiotów A-T(Stacjonarne) 2017-2020.pdf

Karty przedmiotów W-Z (Stacjonarne) 2017-2020.pdf

Karty przedmiotów-pedagogika NST.pdf

Lokalizacja

Kontakt

Back to top